دنیای آینده ، دنیای ارتباطات ، تکنولوژی و فناوری اطلاعات است ، همه کسب و کارها به سمت مکانیزه شدن و ارائه خدمات و فروش اجناس به صورت اینترنتی می روند ، کسب و کارهایی که با تکنولوژی همسو نشوند در آینده ای نزدیک محکوم به شکست اند …